Pràctiques de pneumàtica

Els alumnes de Tecnologia de 4ESO estan realitzant pràctiques de pnemàtica al laboratori de Física. El compressor, les vàlvules direccionals, reguladores de cabal, antiretorn, cilindres de simple i de doble efecte …són alguns dels dispositius tècnics que manipulen en els seus projectes.