Microplàstics: n’hi ha al mar Mediterrani?

Continuem el Virtue-S investigant la presència o absència de microplàstics a les nostres mostres. En treurem un treball de recerca interessant de tot això!