Divisors i múltiples amb matrícules, boletes i llibres!

Aquesta setmana a 1ESO hem treballat els múltiples i divisors observant les matrícules dels cotxes, la descomposició factorial amb boletes de colors i els nombres primers amb lectures matemàtiques!